Podmienky účasti

  • Súhlasím s pravidlami a propozíciami pretekov Slovakman triathlon 2023 - zverejnených na www.slovakman.sk/propozicie
  • Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie a zverejnenie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov podujatia.
  • Prihlásením na preteky beriem na vedomie, že účasť na nich mi bude umožnená len v prípade, ak pred začatím pretekov riadne vyplním a podpíšem na mieste určenom organizátorom podujatia dokument - vyhlásenie o zdravotnom stave zverejnenom na www.slovakman.sk/propozicie ako aj riadne vyplním (súhlas/nesúhlas) a podpíšem dokument – súhlas dotknutej osoby zverejnenom na www.slovakman.sk/suhlasdotknutejosoby, ktorým udelím resp. neudelím súhlas na spracovanie osobných údajov v oblastiach, v ktorých sa tento súhlas vyžaduje; beriem na vedomie, že v prípade neumožnenia účasti na pretekoch sa štartovné nevracia